Regulamin

Witamy w PL.Casinority.com!

(dalej jako „Witryna”).

Niniejsza strona zawiera Warunki korzystania z usługi, które wraz z Polityką Prywatności stanowią Umowę („Umowa”) między Tobą („Użytkownik”) a nami („Dostawca”). „Ty” i „Użytkownik”, a także „my” i „Dostawca” mogą być następnie używane zamiennie.

Uzyskując dostęp do Witryny, Użytkownik automatycznie zgadza się ze wszystkimi warunkami określonymi w Umowie. Użytkownik jest również zobowiązany do wyrażenia zgody na zmiany warunków, które mogą nastąpić.

Udział Użytkownika w Witrynie będzie stanowił jego zgodę na Warunki korzystania z usługi i Politykę Prywatności określoną przez Dostawcę. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek zasadami i warunkami, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Warunki Umowy określają prawa i zobowiązania obu stron (Użytkownika i Dostawcy) zgodnie z prawem.

1. Akceptacja i zmiany Umowy

 • Użytkownik, który nie zgadza się na żadne lub wszystkie warunki i postanowienia Umowy, musi zaprzestać korzystania z Witryny i Usług.
 • Przyjmujemy do wiadomości, że obowiązkiem Dostawcy jest określenie warunków i włączenie ich do odpowiednich sekcji Warunków korzystania z usług i Polityki prywatności. Następnie uznajemy, że obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z Warunkami określonymi przez Dostawcę.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian warunków i postanowień, które zostaną wprowadzone 14 dni po pojawieniu się na Witrynie.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług/dostępu do Witryny dla Użytkownika według własnego uznania. Zakładając, że Użytkownik naruszył którykolwiek z warunków, Dostawca ma do tego prawo bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Użytkownika.

2. Korzystanie z Witryny i Usług

 • Z Witryny i Usług mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Witryna i Usługi zostały zaprojektowane wyłącznie z myślą o osobach mających 18 lat lub więcej.
 • Użytkownik, który nie ukończył 18 lat, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.

3. Usługi

 • Udostępniamy informacje o kasynach online, grach kasynowych i ogólnie o branży hazardowej (zwane dalej „Usługami”).
 • Witryna i Usługi są bezpłatne i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.
 • Nie świadczymy żadnych usług związanych z grami / hazardem / zakładami.

4. Prawa własności intelektualnej

 • PL.Casinority.com jest właścicielem wszystkich form treści znajdujących się na Witrynie. Treści te obejmują materiały pisemne (teksty), grafikę, filmy, animacje, dźwięk, muzykę, oprogramowanie i wszelkie inne materiały, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny.
 • PL.Casinority.com jest wyłącznym właścicielem wszelkich nazw marek i znaków towarowych znajdujących się na Witrynie.
 • Wszystkie treści znajdujące się na Witrynie oraz znaki towarowe są chronione prawami własności intelektualnej oraz umową o prawach autorskich. W związku z tym Użytkownik nie ma prawa do przywłaszczania treści i / lub znaków towarowych Witryny.

5. Czynności zabronione

Użytkownik Witryny nie może uczestniczyć w żadnej z poniższych czynności:

 • zbieranie danych osobowych innych Użytkowników Witryny w jakimkolwiek celu;
 • angażowanie się w jakiekolwiek niezgodne z prawem działania na Witrynie lub korzystając z Usług;
 • kopiowanie, redystrybucja, inżynieria wsteczna, publikowanie, deasemblacja, dekompilacja, modyfikacja, tłumaczenie lub próby tworzenia dzieł pochodnych kodu źródłowego;
 • używanie urządzeń i oprogramowania przeznaczonych do szpiegowania, wyłudzania informacji lub zbierania informacji w celach niezgodnych z prawem;
 • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania w postaci wirusów, trojanów, oprogramowania szpiegującego, spybotów itp. w celu uszkodzenia kodu lub zmniejszenia potencjału ochronnego Witryny w jakikolwiek sposób;
 • rozpowszechnianie nierzetelnych informacji w celu zepsucia reputacji Witryny.

6. Oświadczenia i zobowiązania

Korzystając / rejestrując się na Witrynie, Użytkownik zapewnia, że:

 • jest pełnoletni;
 • korzysta z Witryny i Usług we własnym zakresie;
 • wyraża zgodę na korzystanie z Witryny i Usług z uwzględnieniem warunków Umowy i ww. zmian;
 • nie wchodzi na Witrynę i nie korzysta z Usług pod innym imieniem i nazwiskiem niż swoim własnym;
 • nie będzie korzystał z Witryny do jakichkolwiek celów, które wydają się niezgodne z prawem lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

7. Zrzeczenie się i ograniczenia odpowiedzialności

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.
 • Dostawca nie gwarantuje, że Witryna i Usługi będą spełniały wymagania Użytkownika. Tym samym Dostawca nie gwarantuje, że Witryna i Usługi są wolne od pomyłek, usterek, wirusów, błędów, złośliwego oprogramowania i oprogramowania szpiegującego.
 • Dostawca zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki prawne lub inne (naruszenie praw osób trzecich) korzystania z Witryny.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z linków znajdujących się na Witrynie.
 • Zgadzając się z regulaminem Witryny, Użytkownik potwierdza, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osoby trzeciej za zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Usług.

8. Naruszenia praw autorskich

Dostawca szanuje i przestrzega praw własności intelektualnej. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej, powinien niezwłocznie skontaktować się z Dostawcą, przekazując następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz nazwa firmy;
 • dane kontaktowe, a dokładnie adres fizyczny, numer telefonu i adres e-mail;
 • podpis fizyczny lub elektroniczny;
 • oświadczenie potwierdzające dokładność informacji.

9. Wypowiedzenie Umowy

 • Dostawca ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia i jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.
 • Dostawca może zaprzestać świadczenia Usług lub dostępu do Witryny dla Ciebie lub ogólnie.
 • Dostawca może między innymi wypowiedzieć Umowę z uwagi na naruszenie przez Użytkownika warunków Umowy.
 • Dostawca może zaprzestać świadczenia Usług wszystkim lub poszczególnym Użytkownikom według własnego uznania.

10. Poufność

Korzystając z Witryny i Usług, zgadzasz się nie ujawniać żadnych informacji poufnych związanych z Witryną lub Usługami osobom trzecim.

smartphone icon

Please turn the phone horizontally for better use